ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Algemene huurvoorwaarden Villaverhuurspanje.eu

Art. 1: Bepalingen
Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villaverhuurspanje.eu

  • Met huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
  • Met eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van de te huren woning.
  • Met beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon.
  • Met huursom verstaat men de huurprijs van de woning.
  • Onder totaalbedrag wordt verstaan het huurbedrag + de eventuele kosten.


Art. 2: Overeenkomst
Reserveren van een verblijf geschiedt via internet of schriftelijk.
Bij een internet boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat, Villaverhuurspanje.eu , na ontvangst van het per email verzonden boekingsformulier, de boeking per email heeft bevestigd.
Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn.
Het huis is ingericht en bedoeld voor verblijf van maximaal 4 personen.

Art. 3: Betaling
Binnen 7 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van het totale huurbedrag op rekening van Villaverhuurspanje.eu te zijn gestort. De resterende 70% en eventuele overige kosten dient op rekening van Villaverhuurspanje.eu te zijn gestort uiterlijk 6 weken vóór aankomstdatum.

Bij reservering minder dan 6 weken vóór aankomstdatum dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.

Bij reservering binnen 1 week voor het vertrek, dient het factuurbedrag in zijn geheel te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal Villaverhuurspanje.eu de huurders hiervan in kennis stellen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na datum van kennisgeving nog niet in het bezit is van Villaverhuurspanje.eu, wordt de overeenkomst geannuleerd.  Villaverhuurspanje.eu zal dan de annuleringskosten als omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden in rekening brengen bij huurder.

Indien Villaverhuurspanje.eu  op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Villaverhuurspanje.eu gerechtigd de huurder de toegang tot de woning te ontzeggen, onverminderd het recht van Villaverhuurspanje.eu op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Art. 4: Bijkomende kosten
Van de bijkomende kosten wordt de waarborgsom bij fakturering vooraf berekend. Na het verblijf worden woning en inventaris gecheckt door de sleutelbeheerder per plekke en indien het geheel in goede staat is achtergelaten door de huurder, wordt de waarborgsom teruggestort. Kosten voor eindschoonmaak dienen, tenzij anders aangegeven, ter plaatse bij aankomst contant aan de beheerder te worden voldaan.

Art. 5: Annuleren
Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail gebeurt.

Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Villaverhuurspanje.eu
Na bevestiging van de reservering d.m.v. de 1e betaling en/of boekingsbevestiging, zijnde 25% van de overeengekomen huursom;

  • annulering binnen drie maanden tot twee maanden voor de vertrekdatum - 50% van de overeengekomen huursom;
  • annulering binnen twee maanden tot één maand voor de vertrekdatum - 75% van de overeengekomen huursom;
  • annulering binnen één maand voor de vertrekdatum - 100% van de overeengekomen huursom.


Art. 6: Opzegging of wijziging door Villaverhuurspanje.eu
Villaverhuurspanje.eu kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

In geval van overmacht zoals natuurramp, staking, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand.
Overlijden van de eigenaar(s).
Verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door een nieuwe eigenaar.

Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Villaverhuurspanje.eu worden vergoed.

Art. 7: Aansprakelijkheid
Villaverhuurspanje.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de woningen. Technische defecten van apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en rond de accommodatie van water -en/of energie toeleveringen, straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de woning. Het niet of gedeeltelijk uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Villaverhuurspanje.eu afhankelijk is, nalatig blijven. Fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen, waaronder onjuiste teksten en foto's doorgestuurd door de huiseigenaren. Voor wat betreft ongevallen in of om de accommodatie kan Villaverhuurspanje.eu niet aansprakelijk gesteld worden. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij verkeerd gebruik, onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Art. 8: Klachten
Huurder dient bij klachten eerst ter plaatse met de beheerder tot een oplossing te zien komen. Indien dit niet mogelijk is zal Villaverhuurspanje.eu trachten een bemiddelende rol te spelen. Huurder dient Villaverhuurspanje.eu  altijd in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te zoeken. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en Villaverhuurspanje.eu , vrijwaart eigenaar en Villaverhuurspanje.eu van elke klacht. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Villaverhuurspanje.eu ,  Villaverhuurspanje.eu zal zich inzetten om, voorzover als mogelijk, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Mocht de klacht niet ter plaatse naar wens kunnen worden opgelost, dan dient deze binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk of per e-mail met een motivatie te worden verzonden naar:

Villaverhuurspanje.eu
Joost en Anja van der Velden

Industrieweg 29
5492NG Sint Oedenrode
Tel: +31(0)413-473234

Mobiel: +31(0)630728284
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op alle geschillen met Villaverhuurspanje.eu is het Spaans recht van toepassing.

HUURPRIJZEN CASA ANGEL

Periode (van/tot)

Prijs per week

01-01-2022 tot 30-04-2022

€ 350,00 p.w.

01-05-2022 tot 30-06-2022

€ 400,00 p.w.

01-07-2022 tot 31-08-2022

€ 500,00 p.w.

01-09-2022 tot 31-10-2022

€ 400,00 p.w.

01-11-2022 tot 31-12-2022

€ 350,00 p.w.

01-01-2023 tot 30-04-2023 

€ 350,00 p.w.

LIGGING MAZARRÓN